Sunday, October 14, 2012

Iran: verder 14 oktober 2012


De IHR schrijft dat de 10 gevangenen die gisteren in Evinprison geexecuteerd zouden worden zijn teruggebracht naar de Ghezel Hezar Prison.


De IHR schrijft ook dat door de internationale aandacht die aan deze zaak is gegeven de executies niet zijn uitgevoerd, maar dat dit niet betekent dat de doodstraf is ingetrokken.
Drie experts van de UN hebben gisteren een verklaring uitgegeven waarin bij de iraanse autoriteiten wordt aangedrongen de doodstraf af te schaffen en een moratorium tegen de doodstraf in te stellen..
bron: iranhr.net


De gevangen zittende journalist Jila Baniyaghoub heeft een brief vanuit de Evinprison geschreven aan haar man in de Rejai Shahrprison.
bron: banouyesabz.wordpress.com

EAWorldViewEr zitten nog steeds ter dood veroordeelde minderjarigen in Iran in de gevangenis.

Er worden kinderen opgehangen.

Er wordt een kind gehangen.

affiche amnesty.nl1 comment: