Wednesday, January 25, 2012

Iran: meer

Ahmed Jannati, het hoofd van de iraanse Guardian Council is in Iran het onderwerp geworden van allerlei grapjes.
Jannati, die halverwege de tachtig is, is al dertig jaar een van de hoofdrolspelers in Iran.
Hij is een van de hardliners en sinds zijn benoeming tot voorzitter van de Guardian Council in 1988 heeft hij een belangrijke rol gespeeld in het verbannen en diskwalificeren van hervormingsgezinde kandidaten en vrije verkiezingen.
bron: rferl.org

Volgens een nieuwe richtlijn zijn alle werknemers verplicht om bewijzen te hebben dat zij, naast de verplichte lessen, ook koranlessen hebben gevolgd.
Werknemers die zo'n bewijs niet hebben, moeten alsnog deze lessen volgen voor zij kunnen gaan werken.
bron: freedomessenger

ISNA schreef dat de officier van justitie in Malayer heeft gezegd dat sinds het begin van dit iraanse kalenderjaar 372 mensen door de rechtbank zijn bestraft voor het illegLinkaal kijken naar satelliet-tv.
Hij zei dat er maatregelen worden getroffen om satellietkanalen, het internet, cd's en andere dingen die families bedreigen te verbieden en maatregelen te treffen voor een correct gebruik van mobiele telefoons.
bron: freedomessenger

De petrochemische arbeiders uit Mashahr hebben laten zien dat het ook in deze tijd van ontslag en uitsluitingen mogelijk is een strijd van werknemers te winnen.
Op 22 januari maakte Project-Based Labor Force Council” in een verklaring bekend dat zij de naam veranderd hebben in Project-Based Labor Force Union en riep machinebedienden, monteurs, geschoolde en ongeschoolde technici in industrie/olie gerelateerde bedrijven op zich te organiseren.
Een groot aantal arbeiders van Shomal Industrial Plantation Company hebben op 4 januari tijdens een vergadering geprotesteerd tegen de voorgenomen fabriekssluiting.
bron: iranlaborreport

EAWorldViewEr zitten nog steeds ter dood veroordeelde minderjarigen in Iran in de gevangenis.
Er worden kinderen opgehangen.
Er wordt een kind gehangen.
affiche amnesty.nl

1 comment:

Zelfstandig journalist Antwerpen said...

De koran als leidraad voor het werk.