Monday, January 31, 2011

Iran: gevangenen

Minister van buitenlandse zaken Rosenthal zegt dat de nederlandse regering alles gedaan heeft wat in haar macht ligt om executie van Zahra Bahrami te voorkomen.
De regering wordt van diverse kanten verweten dat zij niet genoeg druk op de iraanse regering heeft uitgevoerd.
Volgens de minister is er afgelopen vrijdag nog contact geweest en wees niets erop dat Bahrami geexecuteerd zou gaan worden.
bron: nrc.nl
Volgens Human Rights Activists reporters in Iran zijn de koerdische gevangenen Zanya Moradi en Luqman Moradi overgebracht vanuit de Rajai Shahrprison naar een onbekende plaats. Beiden zijn ter dood veroordeeld wegens oorlog voeren met god.
bron: onlydemocracy4iran.comEen van de gevangen zittende bahaileiders, Fariba Kamal Abadi is sinds een week ziek in Rajai Shahr ‘Gohardasht’ gevangenis. Behalve de gewone kou heeft zij koorts. De bewakers hebben haar naar de quarantaineafdeling overgeplaatst zonder haar medische hulp te geven.
bron: persian2english
Op 5 december 2010 is Hakimeh Shokri samen met andere Mourning Mothers gearresteerd op het Behesht Zahra Cemetery.
De andere vrouwen zijn later vrijgelaten, maar zij werd overgebracht naar Evinprison en aangeklaagd voor spionage en handelen tegen de nationale veiligheid.
Tijdens een bezoek vertoonde zij tekens van marteling en was zij in slechte conditie.
Nu mag zij helemaal geen bezoek meer ontvangen en de gevangenisautoriteiten weigeren iets over haar omstandigheden te zeggen.
bron: persian2english


De zaak van de twee ter dood veroordeelde webdesigners, Saeid Malekpour en Vahid Asghari is naar het Supreme Court gestuurd voor herziening.
Beide mannen waren aangeklaagd voor het maken en exploiteren van pornografische websites en zijn gemarteld. Zij hebben later bekend op televisie.Voordat hun zaak voorkwam had judge Jafari al gezegd dat zij ter dood zouden worden veroordeeld.
bron: HRHI


Mensenrechtactivist en student Mehdi Khodaei die tot 7 jaar gevangenis is veroordeeld zit sinds vorig jaar februari in ward 350 van Evinprison.
Hij heeft tot nu toe geen een keer verlof gehad ondanks de lengte van zijn vonnis.
bron: HRHI

EAWorldViewEr zitten nog steeds ter dood veroordeelde minderjarigen in Iran in de gevangenis.
Er worden kinderen opgehangen.
Er wordt een kind gehangen.

affiche amnesty.nl

Sunday, January 30, 2011

Iran: protesten

De nederlandse regering heeft de officiele kontakten met Iran bevroren na de executie van Zahra Bahrami.
De iraanse ambassadeur zegt dat de executie van Bahrami een binnenlandse aangelegenheid is.
Het nederlandse ministerie van buitenlandse zaken heeft mensen met een iraans paspoort aangeraden voorlopig niet naar Iran te reizen.
Haar dochter, Banafesheh Nayebpour, sprak met International Campaign for Human Rights in Iran en zei dat niemand, haar familie niet en haar moeders advocaten niet, op de hoogte gebracht was van de executie.
bron: persian2english, ICHRI


Mehdi Mahmoudian die gearresteerd was na de verkiezingen en een gevangenisstraf uitzit van 5 jaar, is in kritieke toestand na te zijn flauw gevallen tengevolge van een hartaanval. De gevangenisautoriteiten hebben geweigerd hem over te brengen naar het ziekenhuis.
bron: HRHIDe studentactivist Shohreh Kazemi is veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf met de aanklacht voor anti-regime propaganda door het schrijven van slogans en het verdelen van CDs en flyers.
bron: HRHI


In drie steden in Afghanistan is zaterdag geprotesteerd tegen het ophangen van afghanen in Iran.
Er werd ook geprotesteerd tegen de executie van iraniers in Iran.
Er werd niet vermeld of men namen noemde.
Sinds Iran in december 1600 tankwagens blokkeerde zijn er diverse protesten in Afghanistan geweest.
bron: freedomessenger.com, persian2english.com

EAWorldView

Liveblog EgypteEr zitten nog steeds ter dood veroordeelde minderjarigen in Iran in de gevangenis.
Er worden kinderen opgehangen.
Er wordt een kind gehangen.

affiche amnesty.nl

Saturday, January 29, 2011

Iran: Zahra Bahrami opgehangen

Vanmorgen is in de gevangenis van Teheran de iraans-nederlandse Zahra Bahrami opgehangen.
Zij was tijdens de Ashuraprotesten gearresteerd en heeft 10 maanden in eenzame opsluiting gezeten.Zij werd in augustus beschuldigd van samenwerking met Kingdom Assembly of Iran (KAI). Daarna werd zij beschuldigd van drugshandel, zij bekende dit, maar trok later haar bekentenis in omdat deze onder druk was gemaakt.
In november werd zij ter dood veroordeeld voor drugshandel.
De nederlandse minister van buitenlandse zaken wil de ambassadeur van Iran ontbieden.De International Campaign for Humanrights in Iran sprak met haar advocaat Jinoos Sharif Razi in Teheran en deze vertelde dat hij niet was ingelicht en zeer geshockeerd is.
bron: HRHI, ICHRI, iranhr.netEAWorldViewEr zitten nog steeds ter dood veroordeelde minderjarigen in Iran in de gevangenis.
Er worden kinderen opgehangen.
Er wordt een kind gehangen.

affiche amnesty.nl

Friday, January 28, 2011

Iran: verder

Op 27 januari zijn in de Ghezel Hesar prison of Karaj 7 mannen opgehangen.
De mannen, J. A. veroordeeld voor de smokkel van 370 gram crack in de gevangenis, M. D. voor het bezit van 4980 gram crack, Gh. B. voor de koop, verkoop en bezit van 4900 grams crack, K. N. voor de handel van 49 kilo en 70 gram Hashish (cannabis), D. S. voor het gebruik en bezit van 397 grams heroine in de gevangenis, K. B. voor het bezit en gebruik van 310 gram crack in de gevangenis en M. T. voor de handel van 61 kilo en 300 gram crack en het gebruik van opium.
Volgens IRNA zijn 3 mensen opgehangen in de gevangenis van Orumieh.
Zij werden niet met naam genoemd en zijn allen veroordeeld voor drugshandel.
bron: iranhr.net


In de gevangenis van Orumieh is Farhad Tarom uit Lavark in West-Azerbaijan opgehangen.Hij heeft 3 jaar in iraaks Kurdistan gewoond en werd een maand na zijn terugkeer gearresteerd.
Hij was veroordeeld voor het lidmaatschap van de Democratic Party of Kurdistan.
Nadat zij van zijn executie hoorden zijn burgers uit Oroumiyeh en Oshnavieh naar de gevangenis gegaan en vroegen om het lichaam teneinde het te begraven.
In plaats daarvan zijn 10 familieleden gearresteerd:
Touran, zijn moeder, Zeinab, zijn vrouw, Rana, zijn schoonzuster, Saleha, zijn nicht, Fakhreddin, zijn broer, Latif, zijn neef, Golpiaz Tarom, Bahaeddin Khandehpour, Seifeddin Khandehpour en Shahram Khandehpour.
bron: HRHIDe bahai Siamak Iqani, zit een gevangenisstraf van 3 jaar uit in de gevangenis van Semnan.
Hij heeft diverse malen ademhalingsproblemen gehad waarbij hij met behulp van zuurstof gereanimeerd moest worden.
Hij moet volgens artsen naar een niet-rokersafdeling binnen de gevangenis worden verplaatst, maar de hoofdbewaker heeft gezegd dat hij pas zal worden toegelaten als hij zich bekeert tot de islam.
bron: persian2english.com

EAWorldViewEr zitten nog steeds ter dood veroordeelde minderjarigen in Iran in de gevangenis.
Er worden kinderen opgehangen.
Er wordt een kind gehangen.

affiche amnesty.nl

Thursday, January 27, 2011

Iran: transfer

De dochter van de ter dood veroordeelde nederlands-iraanse Zahra Bahrami heeft in een interview met International Campaign for Human Rights in Iran, ICHRI gezegd dat haar moeder onschuldig is aan de aanklacht van drugshandel en dat haar moeder onder druk bekend heeft. Zij zegt dat politieke motieven de reden voor de arrestatie zijn en dat haar moeder al eerder met arrestatie was bedreigd.
bron: iranhumanrights.orgDe blogger Hossein Ronaghi-Maleki die tot 15 jaar gevangenis veroordeeld heeft tengevolge van een nierontsteking dringend medische hulp en een operatie nodig.
Hij was voor behandeling overgebracht naar de gevangeniskliniek en het personeel daar raadt ziekenhuisopname aan.
bron: HRHIEen week na de arrestatie van de bahai Feyz’ullah Rowshan is nog steeds niets bekend over zijn omstandigheden. Hij lijdt aan diabetes en heeft medicijnen nodig.
bron: persian2english

De na de verkiezingen gearresteerde politieke gevangenen Ali Ajami en Mohsen Dokmechi zijn naar section 12 van ward 4 of the Rajaei Shahr Prison Gohardasht overgebracht.
De politieke gevangene Hossein Shahriari is overgebracht naar de Security Ward van Rajaei Shahr Prison.
De politieke gevangenen Massoud Aghaei en Alireza Farzaneh, zijn overgebracht van ward 350 van Evinprison naar de Ghezelhesar Prison in Karaj.
Deze gevangenis heeft geen afdeling voor politieke gevangenen en zij zitten tussen gewone gevangenen.
bron: HRHI
Er is een rapport opgesteld door Human Rights Watch, waarin wordt gesteld dat de mensenrechtsituatie in Iran steeds meer verslechtert.


Een rapport met de vraag de executiemachine te stoppen.


mensenrechtschendingenrapport deel 1, week van 24 januari 2011

EAWorldView


Er zitten nog steeds ter dood veroordeelde minderjarigen in Iran in de gevangenis.
Er worden kinderen opgehangen.
Er wordt een kind gehangen.

affiche amnesty.nl

Wednesday, January 26, 2011

Iran: verder

Op 24 januari 2011 zijn in de stad Bojnourd 2 mannen opgehangen.
De mannen, Kamran Khaki en Mehran Khaki waren volgens berichten van persbureau Fars veroordeeld voor "corruptie op aarde" en "moharebeh" voor het doden van een bewaker, bezit van wapens, gewapende roofoverval en verstoring van de openbare orde.
bron: iranhr.netMaandag hebben het hoofd van de gevangenis, en het hoofd van de gevangenisveiligheidsdienst, samen met 30 agenten van het inlichtingenministerie inclusief het deputyhoofd van het inlichtingenbureau van West Azerbaijan ward 12 overvallen, de kleren van gevangenen getrokken en hen naar de binnenplaats gesleept waar zij hen begonnen te slaan.
De gevangenen waren in hongerstaking uit protest tegen de executie van Hossein Khezri.
De bezittingen van de gevangenen werden vernield en persoonlijke zaken inbeslaggenomen.
Er zijn 10 gevangenen in Orumieh in hongerstaking.
Op 20 januari zijn de jongeren die in de Gohardashtgevangenis in Karaj geprotesteerd hadden tegen de onmenselijke omstandigheden, door Pasdarans (IRGC leden) en bewakers naar de hoofdgang van de gevangenis gebracht en met batons geslagen.
bron: droi.wordpress.com

Masoumeh Yavari, die tot 7 jaar gevangenis in de Rajaei Shahr prison is veroordeeld, is overgebracht van de methadonafdeling in Evinprison naar Karaj.
Zij was medeaangeklaagd met Jafar Kazemi voor moharebeh en de openbare aanklager in Teheran wilde de doodstraf voor haar.
bron: HRHI

Op 16 januari deelde de iraanse olieminister mee dat er in zuid-Iran een nieuw gasveld was ontdekt dat waarschijnlijk $50miljard waard is.
Het veld heet Khayyam, en heeft 260miljard kubieke gas.
bron: en.trend.az


mensenrechtschendingen rapport deel 2, week van 17 januari .


EAWorldViewEr zitten nog steeds ter dood veroordeelde minderjarigen in Iran in de gevangenis.
Er worden kinderen opgehangen.
Er wordt een kind gehangen.

affiche amnesty.nl

Tuesday, January 25, 2011

Iran: verder

Twee weken na berichten van de International Campaign for Human Rights in Iran dat justie een opmerkelijke versnelling in het aantal executies doorvoert, is het aantal executies in Iran zelfs nog verhoogd.
Tijdens de afgelopen 35 dagen zijn meer dan 100 doodsvonnissen uitgevoerd in verschillende delen van Iran. De reden hiervoor is onduidelijk en de iraanse justitie heeft geen nadere toelichting gegeven.
bron: persian2english


Als woordvoerder voor de Human Rights House in Iran is de advocaat en mensenrechtactivist Mohammad Mostafaei geintroduceerd.
Hij was advocaat van veel gewetensgevangenen. In 2010 is hij naar Noorwegen gevlucht en heeft asiel aangevraagd.
bron: HRHI


De leden van de Pan-Iranist Party Hojjat Kalashi en Milad Dehghan die vorige week waren gearresteerd en vandaag op borg zouden worden vrijgelaten, zijn op bevel van de rechter overgebracht naar de Ahvaz Sepidar Prison.
Zij werden gearresteerd tijdens een herdenking voor het vorig jaar overleden hoofd van de partij, Ebrahim Mirani.
bron: HRHI


In Karaj is de christen Behanm Irani bij het verlaten van de rechtbank gearresteerd en naar een onbekende plaats overgebracht.
Hij was gedagvaard voor de rechtbank te verschijnen in verband met een klacht tegen hem.
bron: HRHIDe journalist Siamak Ghaderi die op 8 augustus 2010 gearresteerd is, is veroordeeld tot 4 jaar gevangenis en een boete. De aanklacht was anti-regime propaganda, handelen tegen de staatsveiligheid en het verstoren van de publieke orde.
bron: HRHI


ISNA meldde dat ayatollah Khamenei Luitenant-General Farzad Ismaili tot Chief of Staff van de Luchtdefensie, Hatamul-Anbiya' van Iran, heeft benoemd.
bron:en.trend.azEAWorldViewEr zitten nog steeds ter dood veroordeelde minderjarigen in Iran in de gevangenis.
Er worden kinderen opgehangen.
Er wordt een kind gehangen.

affiche amnesty.nl

Monday, January 24, 2011

Iran: meer executies

Vanmorgen zijn in de gevangenis van Teheran de politieke gevangenen Jafar Kazemi en Mohammad Ali Haj Aqaei opgehangen.
Beiden waren veroordeeld voor het lidmaatschap van de MKO en het maken van foto's en video's van de ongeregeldheden na de verkiezingen.
In een telefoongesprek met ICHRI vertelde de vrouw van Jafar Kazemi dat noch zijn advocaat, noch zijzelf van de executie op de hoogte waren gesteld.
bron: presstv.ir, iranhr.net, iranhumanrights.org

Op 23 januari is een man opgehangen in de gevangenis van Yasouj.De man, Masoud A., 29 was veroordeeld voor verkrachting.
bron: iranhr.net

In de Evinprison Teheran zijn 3 mannen opgehangen.Ghavam Atakeshzadeh, zoon van Shakour, Mostafa Karimi-Khanghah, zoon van Mohammad, en Reza Dehghan, zoon van Hosseinali, zijn terdood veroordeeld voor verkrachting van een teenager.
In de stad Karaj is in het openbaar een man opgehangen.
De man, Omid Barak(28), is veroordeeld voor 10 moorden en berovingen.
bron: iranhr.netrapport mensenrechtschendingen

rapport onmenselijke behandeling en straffen

rapport arrestaties en gevangenisstraffen

rapport grondrechten

rapport geweld tegen vrouwen en etnische en religieuze minderheden

EAWorldViewEr zitten nog steeds ter dood veroordeelde minderjarigen in Iran in de gevangenis.
Er worden kinderen opgehangen.
Er wordt een kind gehangen.

affiche amnesty.nl

Sunday, January 23, 2011

Iran: draai

Van 19 december tot 19 januari hebben in Iran 97 executies van politieke gevangenen en drugshandelaren plaatsgevonden.
Ook is door de iraanse justitie gesproken van komende executies van drugshandelaren in diverse provincies van het land.
De International Campaign for Human Rights in Iran heeft de laatste maanden regelmatig bericht over de geheime executies in de Vakilabad Prison in Mashhad. Deze zijn door de iraanse justitie niet meegeteld in de statistieken.
bron: ICHRI


Op 18 januari is de executie van Jafar Kazemi(foto) en Mohamad Ali Haj Aghaie op het laatste moment tegengehouden.
Zij waren al van afdeling 350 van Evinprison overgebracht naar afdeling 209 om televisieopnames van een valse bekentenis te maken.Zij weigerden echter.
Later zijn zij weer teruggebracht naar afdeling 350.
bron: persian2english

Vrouwelijke voetbalfans mogen van de iraanse staatspolitie voortaan niet meer in theaters naar live-uitzendingen van voetbalwedstrijden kijken.De politie heeft opgeroepen tot het verbod omdat, volgens ILNA “de aanwezigheid van vrouwen en gezinnen in bioscopen het veiligheidsrisico en onfatsoenlijk gedrag verhoogt".
De uiteindelijke beslissing zal door het Ministry of Culture and Guidance moeten worden genomen.
Vrouwen mogen in Iran al niet in stadions naar wedstrijden kijken.
bron: freedomessenger.comDe journalist Ehsan Mehrabi,35, die tot 1 jaar gevangenis was veroordeeld heeft zich zaterdag aan de gevangenis moeten melden om zijn straf uit te zitten.
Hij was veroordeeld voor het maken van anti-regime propaganda door het maken van interviews voor BBC Persian and RadioFarda.
bron: HRHI


In hoger beroep is de politieke en burgerrechtenactivist en lid van Committee for Human Rights Reporters Saeid Haeri, veroordeeld tot 2 jaar gevangenis.
Eerder was hij veroordeeld tot 2 jaar gevangenis en 74 zweepslagen vanwege het verstoren van de openbare orde en samenzwering.
bron|: HRHI


3 advocaten hadden een klacht ingediend over het onwettige gedrag van het ministerie van inlichtingen, maar uiteindelijk zijn zij zelf veroordeeld.
Farshid Yadollahi en Amir Eslami, die advocaat waren voor derwishes op Kish Island zijn veroordeeld tot 6 maanden gevangenis, wegens het verstoren van de openbare mening en smaad, terwijl hun clienten vrijgesproken werden van rechtsvervolging.
Mostafa Daneshjou is tot 7 maanden gevangenis veroordeeld, dit ivonnis werd in hoger beroep bevestigd.
bron: HRHI

EAWorldView


Er zitten nog steeds ter dood veroordeelde minderjarigen in Iran in de gevangenis.
Er worden kinderen opgehangen.
Er wordt een kind gehangen.

affiche amnesty.nl

Saturday, January 22, 2011

Iran: verder

In de gevangenis van Bojnourd is op 20 januari een man opgehangen.
De man, M. Gh was veroordeeld voor drugshandel.
bron: iranhr.net
De koerdische politieke gevangenen Jahangir Badouzadeh en Mohammad Amin Abdollahi die in hongerstaking zijn gegaan uit protest tegen de executie van Hussein Khezri, zijn woensdag overgebracht naar isolatiecellen.
Beiden zijn veroordeeld tot 18 jaar gevangenis en ballingschap naar de Tabas Prison (oost Iran).
Na de executie van Hussein Khezri is de druk op de gevangenen in de Orumiehprison verhoogd.De deur naar hun afdeling is gesloten en zij mogen geen telefoongesprekken meer voeren of naar de gevangenistuin gaan.
Ook de ter dood veroordeelde Habibollah Golparipoor en Ahmad Tamouee die 15 jaar gevangenisstraf heeft, zijn al 2 weken in isolatie en in hongerstaking uit protest tegen deze executie. Een andere politieke gevangene, Ali Ahmad Soleiman is overgebracht naar de inlichtingendienst van Orumieh, nadat hij zijn hongerstaking heeft aangekondigd.
bron: freedomessenger.com


De koerd Badie Hossein Panahi is veroordeeld tot 1 jaar gevangenis in de Orumiehprison voor ordeverstoring en het organiseren van protestbijeenkomsten tegen de doodstraf van Anvar Hossein Panahi. Deze was terdood veroordeeld voor samenwerking met koerdische groepen en later is zijn straf teruggebracht tot 16 jaar gevangenis.
bron: freedomessenger.com

50 arbeiders van de Tazh Qazvin fabriek hebben woensdag een vreedzame bijeenkomst gehouden om te protesteren tegen hun ontslag.
De meeste van hen waren 14 tot 19 jaar in dienst van de fabriek.
De fabriek heeft 960 mensen in dienst en de verkoop van de produkten gaat goed.
bron: persian2english.com


wekelijks rapport van mensenrechtschendingen van Bahais.

EAWorldViewEr zitten nog steeds ter dood veroordeelde minderjarigen in Iran in de gevangenis.
Er worden kinderen opgehangen.
Er wordt een kind gehangen.

affiche amnesty.nl

Friday, January 21, 2011

Iran: verder

De politieke activist Mehdi Yarmohammadi, een lid van Mousavi's campagne is veroordeeld tot 3 jaar gevangenis. Een jaar voor handelen tegen de nationale veiligheid door deelname aan bijeenkomsten, een jaar voor het aanvragen van asiel nadat zijn eerste vonnis bekend werd en een jaar voor samenwerking met buitenlandse media.
In een eerder vonnis was hij al veroordeeld tot 18 maanden gevangenis voor propaganda tegen het regime en belediging van de Supreme Leader.
bron: HRHI

De kinderen van Abdollah Momeni, een gewetensgevangene en voormalig woordvoerder van Tahkim-e Vahdat Student Organization, mogen hun vader al acht maanden niet persoonlijk ontmoeten.
Zij mogen hem alleen 1xper maand achter glas bezoeken. Zijn vrouw zei tegen International Campaign for Human Rights in Iran dat de reden hiervoor niet bekend is.
Momeni is op 20 juni 2009 na de verkiezingen gearresteerd. Na zijn verhoren, waarbij hij gemarteld werd, schreef hij een brief hierover aan de Supreme Leader.
bron: ICHRI

Nazanin Khosravani die op 2 november 2010 is gearresteerd heeft na 80 dagen toestemming gekregen om naar huis te telefoneren.Zij zit gevangen in afdeling 209 van Evinprison.
Haar rechtzaak dient op 1 februari bij Branch 26 van Tehran Revolutionary Court.
bron: ICHRI


In Piranshahr zijn 2 jonge koerden, Ayoub en Mosleh ter dood veroordeeld door gesteniging wegens ongeoorloofde sexuele betrekkingen met een teenager tussen de 15 en 17 jaar en dit op video hadden opgenomen.
De teenager heeft tijdens de rechtzaak gezegd dat hij verkracht is, maar volgens een bron blijkt uit de beelden dat het vrijwillig was.
De The Iranian Queer Organization (IRQO), heeft de mensen in Iran gevraagd om tussenbeide te komen zodat dit vonnis niet wordt uitgevoerd.
bron: persian2english


Shahin Zeinali is in Karaj gearresteerd samen met Reza Kermani, Arash Keikhosravi en Hojjat Kalashi en overgebracht naar de veiligheidsafdeling van de Evinprison.
bron: HRHI


EAWorldViewEr zitten nog steeds ter dood veroordeelde minderjarigen in Iran in de gevangenis.
Er worden kinderen opgehangen.
Er wordt een kind gehangen.

affiche amnesty.nl