Friday, December 31, 2010

Iran: verder

Volgens een gelekte US embassy cable uit februari 2010, zou president Ahmadinejad door een IRGCcommandant in het gezicht geslagen zijn,tijdens een bijeenkomst van de Supreme National Security Council na de gebeurtenissen van Ashura in 2009.
bron: en.irangreenvoice.comDe iraanse minister van inlichtingen beschuldigt de oppositieleiders er van uitgebreide plannen te hebben gemaakt om religie in Iran te elimineren.Hij verwees hierbij naar een gevonden document waarvan na uitgebreid onderzoek de schrijverz zijn vastgesteld.
bron: droi.wordpress.com

Er is beslag gelegd op de bezittingen van Shirin Ebadi. Ook is op verzoek van de belastingen aan haar een verbod op buitenlandse reizen opgelegd.
Ze wordt beschuldigd van $1,218,346 belastingontduiking.
Haar advocaat heeft beroep aangetekend.
bron: HRHI


Ondanks dat de koerdische student Habibollah Latifi niet op 26 december is geexecuteerd is, loopt hij nog steeds het risico dat dit iedere dag kan gebeuren. Hij zit al 3 jaar in de gevangenis voor het uitoefenen van zijn recht op vrijheid van meningsuiting.
Aktie kan gevoerd worden door een protestbrief te sturen naar deze adressenEAWorldView


Er zitten nog steeds ter dood veroordeelde minderjarigen in Iran in de gevangenis.
Er worden kinderen opgehangen.
Er wordt een kind gehangen.

affiche amnesty.nl

Thursday, December 30, 2010

Iran: recht

De iraanse autoriteiten hebben geweigerd het lichaam van de geexecuteerde Ali Saremi over te dragen aan zijn familieleden.
Ook zijn meerdere familieleden van hem op de dag dat hij werd opgehangen, gearresteerd. Zij zijn inmiddels vrijgelaten.
De advocaat van Ali Saremi vertelde aan ICHRI dat hij een bijeenkomst met de procureur van Teheran heeft waarin hij vragen zal stellen over de omstandigheden rond deze plotseling executie.
De dochter van Ali Saremi had al gezegd dat de familie niet op de hoogte gesteld was van de executie.
bron: freedomessenger.com, iranhumanrights.orgEr hebben weer drie senior geestelijken kritiek gegeven op de regeringspolitiek in Iran.
Ayatollah Ali Mohammad Dastgheyb, lid van de Assembly of Experts, zei volgens de website Kaleme op 28 december tijdens een ontmoeting met familieleden van de gevangen zittende Mostafa Tajzadeh dat de huidige regering noch een republiek, noch islamitisch is.
Ayatollah Yusef Sanei, een senior hervormingsgezinde geestelijke in Qom, zei dat gevangenen langere tijd in isolatie plaatsen en hun rechten schenden, tegen de sharia is.
Ayatollah Vahid Khorasani zei op 27 december dat een bekentenis van iemand die in de gevangenis zit, geen waarde heeft en dat een rechter die de strafmaat alleen op deze bekentenis baseert niet als rechter gekwalificeerd is.
bron: rferl.org


Diverse supporters van Ayatollah Dastgheib zijn tot verbanning en zware gevangenisstraffen veroordeeld voor het beschermen van de Qoba moskee tegen een aanval van agenten in burger.
Hojjatoleslam Karimi, Hojjatoleslam Khoubyari, Hojjatoleslam Zakeri, zijn veroordeeld tot 2 jaar gevangenis, 4 jaar ballingschap en een verbod van 10 jaar op culturele aktiviteiten.
De leider van de aanvallers kreeg een lagere straf dan zij die de moskee beschermden.
Omar Esmaeilpour, Ebrahim Esmaeilpour en Sadigh Khosravi, vakbondsaktivisten en lid van Coordination Committee for Founding Labor Unions, zijn gedagvaard om voor het revolutionary court van Oroumiyeh te verschijnen.
Gisteren zijn de journalist Hadi Heydari,en Mohammad Shafii en Alireza Taheri twee politieke activisten vrijgelaten uit Evin Prison.
Een andere aktivist Fatemeh Arabsorkhi, die gelijktijdig gearresteerd was, blijft nog in hechtenis.
Adel Mohammad Hosseini, lid van de jeugdafdeling van Islamic Participation Iran werd gisteren gearresteerd en de aanklacht tegen hem zijn nog niet bekend.
bron: HRHI

EAWorldViewEr zitten nog steeds ter dood veroordeelde minderjarigen in Iran in de gevangenis.
Er worden kinderen opgehangen.
Er wordt een kind gehangen.

affiche amnesty.nl

Wednesday, December 29, 2010

Iran: verhoren

De negen christenen die drie maanden geleden in de stad Hamedan zijn gearresteerd, zijn volgens berichten op de russische website Sedmitsa.ru nog niet aangeklaagd wegens verspreiding van de bijbel.
Iraanse media zeggen dat zij worden aangeklaagd voor een poging de staatsorde te verstoren.
Media publiceerde de namen van vier gevangenen, waarvan 3 etnische armeniers zijn, De namen zijn Vahik Abrahamyan zijn vrouw Sona, Keshih Havhannesian en Arash Kermanjan.
bron: xecutrix.usc.eduEr zijn nieuwe aanklachten opgesteld tegen Majid Tavakoli en Bahareh Heydayat als gevolg van een gezamenlijke verklaring die zij gemaakt hebben ter ondersteuning van Students Day.
Zowel aan Tavakoli als Heydayat is gevraagd een getuigenis tegen de leiders van de Green Movement af te leggen.Beiden hebben geweigerd.
Heydayat is op het ogenblik in hongerstaking en vanwege galstenen zou zij eigenlijk in het ziekenhuis moeten worden opgenomen.
bron: freedomessenger.com

Op 26 december is een rechtzaak met nieuwe aanklachten tegen Reza Sharifi Bukani gehouden. Hij is aangeklaagd voor het geven van raad aan en het lidmaatschap van de Iran Kurdistan Democratic Party en handelen tegen de nationale veiligheid. Hij is ook mondeling beschuldigd met de valse beschuldiging dat opdracht gaf tot de bomaanslag in de Amir Mosque. Hij is ter dood veroordeeld. Hij is ook bedreigd met executie.
Volgens berichten uit Rajayi Shahr (Gohardasht) Prison in Karaj is Bukani vanuit celblok 4 overgebracht naar een onbekende plaats onder het voorwendsel van naar de rechtbank te worden gebracht.
Het Shahriar Intelligence Agency dagvaardde in augustus een bekeerde christen van een huiskerk in Karaj om te verschijnen, waarbij zij hem ernstig martelden en verhoorden.
Alireza Najafi Zadeh, 23, getrouwd en vader van een baby is drie dagen gevangen gehouden en gemarteld.
Na drie dagen werd hij vrijgelaten, maar mocht als voorwaarde voor zijn vrijlating, vanwege de zichtbare tekens van marteling niet naar een dokter of ziekenhuis.
bron: daughtersothelight-briefs.blogspot.com

EAWorldView


Er zitten nog steeds ter dood veroordeelde minderjarigen in Iran in de gevangenis.
Er worden kinderen opgehangen.
Er wordt een kind gehangen.

affiche amnesty.nl

Tuesday, December 28, 2010

Iran: gesloten monden

Vanmorgen zijn in de Evingevangenis in Teheran 2 mannen opgehangen.
Ali Saremi (63) was veroordeeld voor Moharebeh (oorlog met god) door lidmaatschap van de PMOI (Mujahedin-e-khalgh) en Ali Akbar Siadat was veroordeeld voor spionage voor Israel.
De dochter van Ali Saremi vertelde dat niemand van de familie of advocaten ingelicht was over de executie.Medegevangenen hadden de familie opgebeld dat Sarimi plotseling uit zijn cel in de Gohardashtprison was ontvoerd.
Ali Saremi was de afgelopen 20 jaar meermalen vanwege zijn politieke activiteiten gearresteerd. Ali Akbar Siadat was in 2007 gearresteerd en later veroordeeld vanwege het doorgeven van gevoelige informatie aan Israel.
bron: iranhr.net, iranhumanrights.org

De twee in Iran gevangen zittende duitse reporters hebben bezoek van hun familie mogen hebben. Het bezoek heeft in Tabriz plaatsgevonden.Zij zitten sinds oktober gevangen.
Tijdens een verklaring op televisie is het bezoek door de iraanse minister van buitenlandse zaken bevestigd.
bron: BBC
Tenminste 20 inwoners van Sanandaj zijn gearresteerd nadat security forces het huis van de met executie bedreigde Habibolla Latifi overviel.
Veel gearresteerden zijn burger- of vakbondsaktivisten, anderen zijn familieleden.
Abbas Latifi
Iraj Latifi
Eghbal Latifi
Shahin Latifi
Elahe Latifi
Bahar Latifi
Jiyan Motipour
Simin Chayichi
Hamid Molkolkalani
Saeed Saaedi
Mahmood Mahmoodi
Ziyan Zaafari
Vaahed Majidi
Zaahed Moradian
Haashem Rostami
Pedram Nasrollahi

Van vier anderen kon de naam niet worden bevestigd. Lokale bronnen berichten dat de gearresteerden zijn overgebracht naar het Ministerie van Inlichtingen in Sanandaj.
bron: banooyesabzirani.blogspot.com

EAWorldViewEr zitten nog steeds ter dood veroordeelde minderjarigen in Iran in de gevangenis.
Er worden kinderen opgehangen.
Er wordt een kind gehangen.

affiche amnesty.nl

Monday, December 27, 2010

Iran: cijfers

Afgelopen vrijdag werd bekend dat de ter dood veroordeelde koerdische student Habibolla Latifi op tweede kerstdag zou worden geexecuteerd.
Op het laatste moment werd dankzij luide protesten in Iran zowel als in de rest van de wereld, de executie uitgesteld.
Latifi is ter dood veroordeeld wegens handelen tegen de nationale veiligheid en moharebeh.
Zijn familieleden zijn ook gearresteerd.
Hier staat wat men kan doen.
bron: rahana.org, iranhumanright.org, lissnup.posterous.com
In de maand december zijn 19 executies uitgevoerd in Iran.
Ook zijn er berichten dat in de gevangenis Vakil-abad in Mashhad honderden gevangenen in het geheim zijn geexecuteerd.
Nadere inlichtingen staan hier (.pdf-alert)>

In de maand december hebben 97 arrestaties in Iran plaatsgevonden.
De namen staan in deze
tabel(.pdf-alert)>

Wekelijkse
rapport van schending van de rechten van de Bahai.


EAWorldViewEr zitten nog steeds ter dood veroordeelde minderjarigen in Iran in de gevangenis.
Er worden kinderen opgehangen.
Er wordt een kind gehangen.

affiche amnesty.nl

Friday, December 24, 2010

Iran: verder

Volgens berichten zal de koerdische student Habibollah Latifi die in oktober werd gearresteerd, zondag 2e kerstdag worden geexecuteerd.

Mensenrechtschendingenrapport deel 1 van de week van 20 december 2010.

Lijst van gedetineerden november en december in Iran.


EAWorldViewEr zitten nog steeds ter dood veroordeelde minderjarigen in Iran in de gevangenis.
Er worden kinderen opgehangen.
Er wordt een kind gehangen.

affiche amnesty.nl

Thursday, December 23, 2010

Iran: veroordelen

Op een plein in de stad Ramshir, heeft een man in het openbaar 80 zweepslagen gehad als straf voor het drinken van alcohol in het openbaar.
In Iran is alcohol verboden en strafbaar, maar deze straffen worden zelden in het openbaar uitgevoerd.
bron: freedomessenger.com
Meer dan 150 Iraanse schrijvers, vertalers en journalisten hebben de vrijlating gevraagd van de journalist /schrijver Ahmad Gholami, hoofdredacteur van de krant Shargh.
Twee weken geleden werd Gholami plotseling gearresteerd en er zijn nog steeds geen aanklachten bekend.
bron: HRHI


Tijdens een ontmoeting hebben Karroubi en Mousavi onder andere de nieuwe rantsoeneringsmaatregelen besproken en opgeroepen tot het inschakelen van experts op dit punt en gewaarschuwd voor drastische maatregelen van de regering Ahmadinejad.
bron: en.irangreenvoice.comDe mensenrechtactivist Abdolreza Tajik is tegen een borg van $482,000 vrijgelaten.Hij zat sinds 12 juni voor de derde keer sinds de verkiezingen van 2009 in de gevangenis.
bron: en.greenvoice.com

Martin Scorsese, Steven Spielberg en Francis Coppola hebben Iran gevraagd de gevangen zittende filmmakers Jafar Panahi en Mohammed Rasoulof onmiddellijk vrij te laten.
bron: en.greenvoice.com

In verband met geplande bomaanslagen zijn in noord-west Iran vier leden van een familie gearresteerd.
Drie van hen bevonden zich in Mahabad.Er werden ook vier kalashnikovs in beslag genomen tijdens een gevecht.
bron: en.trend.az

EAWorldView


Er zitten nog steeds ter dood veroordeelde minderjarigen in Iran in de gevangenis.
Er worden kinderen opgehangen.
Er wordt een kind gehangen.

affiche amnesty.nl

Wednesday, December 22, 2010

Iran: meer

De VN heeft de mensenrechtensituatie in Iran weer veroordeeld. Tijdens een stemming nam de Algemene Vergadering van de VN met 78 stemmen voor, 45tegen en 59 onthoudingen een resolutie aan die ernstige bezorgdheid uitdrukte over de voortgaande mensenrechtschendingen in Iran.
De resolutie sprak uitdrukkelijk haar bezorgdheid uit over de opgevoerde crackdown op verdedigers van de mensenrechten, berichten van excessief gebruik van geweld, oneerlijke rechtzittingen,en martelingen, zowel als ongelijke behandeling en geweld tegen vrouwen en discriminatie van minderheden, inclusief leden van het Baha'i Faith.
bron: news.bahai.org


Afgelopen maandag is de Baha’i Roya Ghanabri, de zuster van Omid Ghanbari, in Sari gearresteerd.
Zondags hadden 11 security agents het huis van haar vader en schoonvader doorzocht en gezegd dat zij moest verschijnen om gehoord te worden en dat zij ook kleren voor haar broer mee moest nemen.
bron: HRHIDe advocaat van Jafar Panahi heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen de straf van zijn client.
Panahi is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar en een ban van 20 jaars op sociale rechten zoals films maken, scenarios schrijven, naar het buitenland reizen, en interviews geven aan binnenlandse of buitenlandse media. De aanklacht was verzameling, samenzwering en propaganda maken tegen het regime.bron: iranhumanrights.org


De USA heeft de sancties tegen Iran uitgebreid.
Zij hebben de namen van vijf firma's bekend gemaakt die aan de zwarte lijst zijn toegevoegd. Twee banken. een verzekeringsmaatschappij, een vrachtvervoerder en een door de staat geleide scheepvaartmaatschappij , Islamic Republic of Iran Shipping Lines.
Deze bedrijven hebben banden met de IRGC.
bron: rferl.org

mensenrechtschendingenrapport deel 2, week van 13 december.


EAWorldViewEr zitten nog steeds ter dood veroordeelde minderjarigen in Iran in de gevangenis.
Er worden kinderen opgehangen.
Er wordt een kind gehangen.

affiche amnesty.nl

Tuesday, December 21, 2010

Iran: geschud

Gisteren heeft een aardbeving van 6.5 op de schaal van Richter minstens 11 mensen gedood en honderden mensen gewond.Diverse dorpen zijn vernield.
De aardbeving gebeurde in de provincie Kerman bij de stad Hoseinabad.Ook in de stad Bam was de aardbeving merkbaar.
bron: washingtonpost.com, en.greenvoice.com


De filmmakers Jafar Panahi en Mohammad Rasoulof zijn veroordeeld tot 6 jaar gevangenis.
Panahi heeft ook een reis- en filmverbod van 20 jaar gekregen.
bron: HRHI


Nasrin Sotoudeh heeft haar hongerstaking beeindigd. Nadat haar gezondheidstoestand zo slecht geworden was dat zij naar het gevangenishospitaal werd overgebracht en afgelopen donderdag in levensgevaar verkeerde, heeft zij haar hongerstaking afgebroken.
Haar ondervragers hebben haar gezegd dat zij een gevangenisstraf hebben vastgesteld voordat de rechter vonnis heeft gewezen.
bron: iranhumanrights.org


President Ahmadinejad heeft Farahnaz Torkestani maandag benoemd tot hoofd van de National Youth Organization, als vervanging van Mehrdad Bazrpash die sinds juli 2009 de post bezette.
Torkestani is de vierde vrouw in het kabinet.
bron: payvand.com

EAWorldView


Er zitten nog steeds ter dood veroordeelde minderjarigen in Iran in de gevangenis.
Er worden kinderen opgehangen.
Er wordt een kind gehangen.

affiche amnesty.nl

Monday, December 20, 2010

Iran: berichten

Vanmorgen zijn in Iran 11 mannen en een vrouw opgehangen.
In Qazvin werd Mahin Ghadiri opgehangen.
Zij was voor vijf roofmoorden, gepleegd in 2008, veroordeeld tot 74 zweepslagen, het teruggeven van de gestolen goederen, gevangenis en 6x qesas (retributie door ophanging).
In Zahedan zijn 11 mannen opgehangen.
Zij waren veroordeeld voor Moharebeh (oorlog met god) en supporters van de Sunni militant groep Jondollah.
De namen:
Abdolbaset Shahbakhsh, zoon of Allah Dad
Abdolnaser Shahbakhsh, zoon van Allah Dad
Abdolshakor Zangi Zahi, zoon van Hossein, veroordeeld voor Moharebeh, schieten op en doden van 3 security agenten
Mohammad Saleh Eslam Zahi, zoon van Ata Mohammad
Naser Shahbakhsh, zoon van Zaman
Lal Mohammad Shahbakhsh zoon van Karim
Ataollah Rigi, zoon van Mohammad, veroordeeld voor Moharebeh, het deelnemen aan gewapende gevechten met security forces en het doden van 12 van hen.
Abdolrahman Naroei, zoon van Khaleghdad, veroordeeld voor het geven van onderdak aan jundollah en het leveren van explosiven
Abdolraof Shahbakhsh, zoon van Shanbeh, Moharabeh en deelname aan gewapende gevechten.
Balanch Naroei, zoon van Ali, veroordeeld voor Moharebeh, roofoverval en kidnapping
Ahmad Naroei, zoon van Abdolkarim, veroordeeld voor Moharebeh door ordeverstoring na de bomaanslag in Zahedan en ontvoering.
bron: iranhr.net


wekelijkse mensenrechtrapporten:
systematisch schenden van het recht op leven
onmenselijke behandeling en wrede straffen
willekeurige arrestaties
gevangenis en gevangenisomstandigheden
grondrechtenschendingen
onderdrukking van godsdienstige en etnische minderheden.

EAWorldView


Er zitten nog steeds ter dood veroordeelde minderjarigen in Iran in de gevangenis.
Er worden kinderen opgehangen.
Er wordt een kind gehangen.

affiche amnesty.nl

Sunday, December 19, 2010

Iran: vraag

Ebrahim Yazdi, voormalig minister van buitenlandse zaken en Secretaris Generaal van Iran Freedom Movement,werd op 10 oktober gearresteerd toen hij op weg was naar een herdenkingsdienst.
Sindsdien zit hij in afdeling 209 van Evinprison.Hij mocht slechts een keer bezoek hebben van zijn familie.De ondervragers hebben hem gevraagd om als hij wordt vrijgelaten geen ambassadeurs van andere islamitische landen te ontmoeten. Hij heeft geweigerd aan dat verzoek te voldoen.
bron: HRHI

Zaterdag heeft president Ahmadinejad aangekondigd dat een nieuw plan om de olie- en voedselsubsidies af te bouwen zondag in werking zal treden.
In het nieuwe rantsoeneringssysteem moet iedereen met een benzinekaart 0,40 cent per liter betalen. Benzine boven het quotum zal 0,70 cent per liter gaan kosten.
Ook de subsidie voor brood zal worden afgebouwd.
De politie heeft extra veiligheidsmastregelen getroffen om onrust tegen te gaan.
bron: guardian.co.uk, rferl.org

EAWorldView


Er zitten nog steeds ter dood veroordeelde minderjarigen in Iran in de gevangenis.
Er worden kinderen opgehangen.
Er wordt een kind gehangen.

affiche amnesty.nl

Saturday, December 18, 2010

Iran: reden

Volgens ILNA zijn vrijdag in het nomadendorp Chale Gasim buiten Dezful city door blikseminslag een student gedood en zes anderen gewond.
De studenten en hun leraar bevonden zich in een tent toen deze door de bliksem werd getroffen.
bron: en.trend.az


Een groep vrouwenrechtactivisten hebben tijdens een protest voor de kantoren van de United Nations Offices in Genève, een gezamenlijke brief opgesteld ter ondersteuning van de mensenrechtadvocaat Nasrin Sotoudeh.
De ondertekenaars zijn: Shirin Ebadi, Khadijeh Mogaddam, Mansoureh Shojaee, Parvin Ardalan, Shadi Sadr, Asieh Amini, en Mahbubeh Abbasgholizadeh .
bron: iranhumanrights.orgIn Sistan-e-Baluchistan is de baloch Ebrahim Hossienbor gearresteerd. Hij is blogger van het perzische blog runningwww.estoun.blogfa.com over culturele en sociale zaken.
De reden voor zijn arrestatie zijn niet bekend, maar veel mensen zijn van mening dat het feit dat een baloch onderwijs gehad heeft voor Iran reden genoeg is, hem te arresteren.
In 2007 is een andere blogger Yaghub Mehrnehad gearresteerd, hij is het jaar daarop zonder rechtzaak geexecuteerd.
bron: freedomessenger.comwekelijkse podcast 20


EAWorldViewEr zitten nog steeds ter dood veroordeelde minderjarigen in Iran in de gevangenis.
Er worden kinderen opgehangen.
Er wordt een kind gehangen.

affiche amnesty.nl

Friday, December 17, 2010

Iran: dreigend

De familieleden van de politieke gevangene Mohammad Nourizad is samen met Fakhrossadat Mohtashamipour, de vrouw van Mostafa Tajzadeh, op 16 december voor de Evinprison gearresteerd op de aanklacht "gemeentevorming".
De arrestatie kwam nadat op de website van Nourizad bericht stond over zijn overbrenging naar het ziekenhuis tengevolge van zijn slechte gezondheidstoestand als gevolg van zijn hongerstaking.
Zijn familie was naar Evin gegaan om te horen of er nieuws was.
bron: iranhumanrights.org

Mashallah Shamsolvaezin, vice-president van de Journalists Union en woordvoerder van het Freedom of Press Committee, is veroordeeld tot 16 maanden gevangenis.
Hij was aangeklaagd voor belediging van de president door Ahmadinejad een onderdrukker en majnoun (krankzinnig) te noemen in een interview met Al-Arabiya.
bron: HRHI

Hojjatoleslam Soleimani , een lid van de Assembly of Qom Seminary Scholars and Researchers is gearresteerd terwijl hij samen met Ayatollah Mousavi-Tabrizi op het Beheshteh Zahra Cemetery was om de slachtoffers van de verkiezingen te herdenken.
bron: HRHI

Een noorse iranier was met Ashura in 2009 getuige van de moorden op tegenstanders van de verkiezingen. Nu deze via de Wikileaks Cables door de U.S. ambassade in Oslo, die de getuigenis van het noorse ministerie van buitenlandse zaken kreeg, naar buiten is gekomen, heeft deze student een interview gegeven.
bron: freedomessenger.com


mensenrechtschendingen rapport deel 1 week van 13 december

EAWorldViewEr zitten nog steeds ter dood veroordeelde minderjarigen in Iran in de gevangenis.
Er worden kinderen opgehangen.
Er wordt een kind gehangen.

affiche amnesty.nl

Thursday, December 16, 2010

Iran: Ashura -16 december

De auteur en religieuze geleerde Ahmad Ghabel is veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf, verbanning uit zijn woonplaats, een verbod van 3 jaar op het geven van interviews en lezingen, het betalen van een boete en inbeslagname van zijn computer.
Hij werd veroordeeld voor anti-regime propaganda en belediging van de Supreme Leader en vrijgesproken van de andere aanklachten.
bron: HRHI

In Isfahahan en Shahrekord hebben rouwenden voor Tasua(15 december)gevochten met Basij, die zich met geweld in de groep mengden en begonnen te vloeken en dood aan de anti-velayate Faqih (anti supreme leader Khamenei) te roepen.
Hierop begonnen de mensen dood aan de dictator te roepen.
Hierop kwamen veiligheidsagenten en arresteerden minstens 10 mensen. Een 23 jarig meisje werd zo geslagen dat zij naar het ziekenhuis moest.
Ook vonden er gevechten plaats met groepen derwishen.
bron: droi.wordpress.com


Securityagenten bedreigen de families van degenen die na de verkiezingen zijn gedood.
De families waren ter nagedachtenis bij elkaar gekomen op het Beheshte-Zara kerkhof.
De familie van Amir Arshad Tajmir , Sohrab Arabi, Ramin Ramezani, en Mostafa Karim-Beigi waren onder de deelnemers.
De moeder van Sohrab Arabi werd gearresteerd en meerdere uren verhoord voor zij werd vrijgelaten.
bron: en-hrana.com

Liveblogging van de Green Movement Protesten in Iran (Dec 16)


EAWorldView


Er zitten nog steeds ter dood veroordeelde minderjarigen in Iran in de gevangenis.
Er worden kinderen opgehangen.
Er wordt een kind gehangen.

affiche amnesty.nl