Tuesday, January 22, 2013

Iran: meer 22 januari 2013

De advocaat en vrouwenrechtactiviste Farideh Gheirat heeft tegen International Campaign for Human Rights in Iran gezegd dat de nieuwe Passport and Exit Law, die het verplicht zal maken voor meisjes en vrouwen om goedkeuring van hun "voogd"(vader, echtgenoot of grootvader van vaderszijde) te krijgen voordat zij het land verlaten, tegen de iraanse grondwet is.
Farideh Gheirat hoopt dat de wet niet wordt aangenomen.
Volgens ISNA staat het op 15 januari genomen besluit ongetrouwde vrouwen boven de 18 jaar wel toe een paspoort aan te vragen, maar mogen zij zonder toestemming van hun voogden het land niet verlaten.
bron: iranhumanrights.org

De mensenrechtadvocaat Nasrin Sotoudeh is na 3 dagen verlof weer teruggebracht naar de gevangenis.
Voordat zij verlof kreeg had zij aangegeven dat zij niet met verlof zou gaan als het maar een paar dagen waren en er was haar verzekerd dat dit een lang verlof zou zijn. Een 3-daags verlof zou haar kinderen maar overstuur maken.
Maar op 21 januari om 11 uur 's avonds werd zij terwijl de kinderen huilden en haar niet wilden laten gaan, teruggebracht naar de gevangenis.
bron: banouyesabz.wordpress.com


EAWorldView


Er zitten nog steeds ter dood veroordeelde minderjarigen in Iran in de gevangenis.

Er worden kinderen opgehangen.

Er wordt een kind gehangen.

affiche amnesty.nl

1 comment:

Zelfstandig journalist Antwerpen said...

Lijkt me toch een duidelijke restrictie van Iraanse vrouwen.